Проект „Равен достъп" Дейност 2

Проект „Равен достъп" Дейност 2

Проект „Равен достъп" Дейност 2

18.10.20223

Обучението е насочено към придобиване на умения от страна на учениците да работят и използват електронната платформа Teams по време на учебния процес. Teams е начин за учене и съхраняване на дигитални учебни материали в модерна класна стая. Обучението ще покрие първите стъпки на учениците от 1 клас за изтегляне и стартиране на работа с платформата. Уменията за Стартиране на работа в Teams включва всеки ученик да може да влезе със своя учебен имейл и парола.  Програмата ще даде възможност на обучаемите да участват качествено в обучението. Учениците ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Те ще придобият знания и умения за работа в екип. Обучението ще изгради в учениците възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.