Обявен конкурс в РУО-Шумен за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"