Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

07.02.2019

В ОУ "Васил Априлов" – с. Риш стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На Педагогически съвет проведен на 07.01.2019 година, педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на занимания по интереси с учениците. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/ 2019 учебна година.

Колективът на училището разработи и проведе анкета за интересите на учениците в посочените от ПМС № 289 направления.