Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Новини

ОУ "Васил Априлов"

Проекти

Клуб "Царството на книгите"
Проект "Подкрепа за успех"
Занимания по интереси