Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Проекти

Проект „Равен достъп"

Проект „Равен достъп"

Обучението е насочено към придобиване на умения от страна на учениците да работят и използват електронната платформа Teams по време на учебния процес. Teams е начин за учене и съхраняване на дигитални учебни материали в модерна класна стая. Обучението ще покрие първите стъпки на учениците от 1, 2 и 4 клас за изтегляне и стартиране на работа с платформата. Уменията за Стартиране на работа в Teams включва всеки ученик да може да влезе със своя учебен имейл и парола. Програмата ще даде възможност на обучаемите да участват качествено в обучението. Учениците ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Те ще придобият знания и умения за работа в екип. Обучението ще изгради в учениците възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

Научи повече
Клуб "Царството на книгите"

Клуб "Царството на книгите"

По проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ в ОУ „Васил Априлов” с. Риш сформирахме клуб “Царството на книгите” включващ 15 ученици от І до VII клас от различен етнически произход, за които българският език не е майчин. Основната цел на дейностите в клуба беше насочена към по-доброто овладяване на българския книжовен език, повишаването на мотивацията за учене и подобряване на учебните резултати на ученици, за които българският език не е майчин.

Научи повече
Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

График на дейностите по групи

Научи повече