ОУ "Васил Априлов" - с. Риш

  • Примерно заглавие на снимка
  • Заглавие на снимката (пример)

За ОУ "Васил Априлов" - с. Риш

За ОУ "Васил Априлов" - с. Риш

Основно училище "Васил Априлов" село Риш е основано през 30-те години на миналия век, а от 1960 година се помещава в настоящата сграда. В училището се обучават ученици от 1 до 8 клас в четири слети паралелки. От 2010 година поради отдалечеността си от общинския център училището е защитено.В училището работят 7 учители с отличен педагогически опит и професионализъм. Основно училище "Васил Априлов" село Риш е основано през 30-те години на миналия век, а от 1960 година се помещава в настоящата сграда. В училището се обучават ученици от 1 до 8 клас в четири слети паралелки. От 2010 година поради отдалечеността си от общинския център училището е защитено.В училището работят 7 учители с отличен педагогически опит и професионализъм.